Kiến thức đồ họa

Dữ liệu lớn so với kho dữ liệu: Cái nào tốt hơn?

. Nhiều người nghĩ rằng dữ liệu lớn sẽ thay thế kho dữ liệu cũ hơn, một lý do khác để nghĩ rằng điều này là chúng có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều chứa một lượng dữ liệu khổng lồ có thể được sử dụng để báo cáo và cũng được quản lý […]

Chuyển lên trên