Nghiên cứu trường hợp của Fotor: Câu chuyện của người dùng Fotor và họ nghĩ gì về nó

Gần đây, chúng tôi bắt đầu một chủ đề mới trên blog bedrugs. Chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh những người thực sự thích các tính năng của bedrugs, và cách bedrugs thực hiện cho họ. Để tương tác với họ chặt chẽ hơn, chúng tôi đã mời hơn một nghìn người dùng chia […]