Dữ liệu lớn so với kho dữ liệu: Cái nào tốt hơn?

. Nhiều người nghĩ rằng dữ liệu lớn sẽ thay thế kho dữ liệu cũ hơn, một lý do khác để nghĩ rằng điều này là chúng có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều chứa một lượng dữ liệu khổng lồ có thể được sử dụng để báo cáo và cũng được quản lý […]

5 ứng dụng Android bắt buộc phải có vào năm 2020

Cập nhật lần cuối vào ngày ngày 25 tháng 10 năm 2019 Bạn có thường xuyên vào cửa hàng ứng dụng của điện thoại thông minh Android hoặc iOS của mình không mục đích của bạn? Đã bao nhiêu lần bạn yêu cầu một ứng dụng cho một nhiệm vụ cụ thể và bị lẫn […]

Chuyển lên trên