3 điều bạn cần biết về an toàn giao tiếp trực tuyến

Cập nhật lần cuối vào ngày 9 tháng 10 năm 2019 Truyền thông qua internet đã trở thành chuẩn mực mới. Các cuộc họp quyết định kinh doanh đã rời khỏi phòng họp đến không gian trực tuyến. Hàng triệu hợp đồng kinh doanh được niêm phong hàng ngày mà không cần thiết phải có […]

12 tác động tiêu cực của công nghệ trong giáo dục

Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 10 năm 2019 Vào thời đại ngày nay, loài người đang sống trong một thế giới nơi công nghệ đã vượt qua loài người. Công nghệ đang đóng một vai trò rất quan trọng trong mọi khía cạnh của cuộc sống của con người. Có nhiều chuyên […]

Chuyển lên trên